Linje

Bibel – Tro og Ledelse

En unik mulighet til å lære mer om hva kristen tro er! 

Her får du dypdykk i Bibelen. Vi skal jobbe med egen troshistorie, og du får spennende undervisning i apologetikk. 

Studietur til Jordan, Israel og Roma.  

Ett år på Bibel - Tro og Ledelse gir deg økt kunnskap om kristen tro og utruster deg som leder

cccc

Her får du grunnleggende Bibelkunnskap, undervisning om kristen tro og ledertrening. 

Viktige temaer: De første kristne, formidling, diakoni, kultur og kulturforskjeller, apologetikk, etikk og etiske problemstillinger og Midt-Østen konflikten. 

Du får praksis som leder i ungdomsarbeid, hos Kirkens bymisjon og hos Frelsesarmeen.

 

Høydepunkter

 Studietur til Israel og Jordan

 Studietur til Roma og Assisi

 Ledertrening

 Dypdykk i Bibelen

Aktiviteter gjennom året

Høst

Innføring i Bibelen

Ledertrening i menighet

Turplanlegging

Midt-Østen konflikten

Kulturmøter

Vinter

Studietur til Israel og Jordan

Våre troshistorier

Apologetikk

Besøk og praksis hos Frelsesarmeen

Besøk og praksis hos Kirkens Bymisjon

Dypdykk i Bibelen

Vår

Studietur til Roma og Assisi

Frans av Assisi

Kultur og religion

Ledertrening

Tur

Oslo og Skien 

Praksis hos Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon 

____________________________________________

Israel og Jordan 

Vi besøker steder knyttet til Bibelen og Jesu liv. Vi bor ved Genesaretsjøen og i Jerusalem. Her møter vi Midt- Østen konflikten på nært hold og forstår litt mer av hvor komplisert den er. Videre skal vi til Petra i Jordan, et flott verdensarvsted.

Roma og Assisi. Vi besøker steder med tilknytning til Bibelen, med fokus på Frans av Assisi. 

Vi følger alltid UDs reiseråd. Vi finner alternative reiser om det ikke er mulig å reise til Israel. 

 

To kvinner ler og holder rundt hverandre
Fire kvinner på reise som smiler
Et år på Bibel - Tro og Ledelse 2024/2025 koster

148.200,-

Linjeavgift
40.000,-
Innmelding
3.200,-
Dobbeltrom
90.000,-
Felleskostnader
15.000,-
*) Vi tar forbehold om endringer i valutakurser. Eventuelle vaksiner og visum kommer i tillegg.
**) Tillegg for enkeltrom: kr. 5.400,-

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside. Maks låneramme for 2023/2024 er kr. 125.370,-, hvorav kr 50.148,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår. I mars 2024 blir det klart hvor mye lån man kan få for 2024/2025. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon.