Marita Bjerga er linjelærer på Global Cuba!

Marita kommer fra Sandnes, Rogaland. Hun har tidligere jobbet i UDI, hovedsakelig med afghanske flyktninger. Hun har utdanning innen religion og interkulturell kommunikasjon, spansk og Latin-Amerika-studier og master i utviklingsstudier med blant annet feltarbeid i Bolivia. Hun er veldig glad i Latin-Amerika og har gode kunnskaper om geografi, politikk og kultur. Marita liker å være på studietur og hun er opptatt av hvordan hun som besøkende kan være med å ivareta miljø og bærekraftig utvikling.

Vi skal i samarbeid med Normisjon delta i en menighet i Santiago de Cuba, et spennende arbeid med mulighet for gode kulturmøter med Cubansk ungdom. Cuba blir interessant å følge framover og elevene får et unikt innblikk i land, historie og situasjonen slik den er akkurat nå.