Linjelærer på KRIK, vikariat 80% skoleåret 18/19

Sagavoll søker etter linjelærer til vår KRIK-linje for skoleåret 18/19.
Se vedlagte pdf for stillingsbeskrivelse: Annonse KRIK vikariat 2018

 

Stipendiater skoleåret 2018/2019.

Sagavoll søker stipendiater til skoleåret 2018/2019.
Se vedlagte pdf.:  Stipendiatutlysning 2018/2019Spørsmålsvedlegg stipendiat 2018/2019