Sagavoll folkehøgskole er en kristen internatskole preget av stor faglig bredde og god elevsøkning. Skolen har 130 elever, 20 årsverk og ligger i landlige omgivelser på Gvarv i Telemark. Sagavoll er en stiftelse der Normisjon, KFUK/KFUM, Elevlaget og KRIK oppnevner styremedlemmer. Ved siden av folkehøgskoledriften driver skolen utleievirksomhet i sommerhalvåret. Den som ansettes må være lojal mot skolens verdidokument. Skolen kan tilby tjenestebolig.

Linjelærer Musikk, 50% vikariat 01.08.2021 – 01.08.2022, Søknadsfrist 09.05.2021
Se full utlysning på arbeidsplassen.no

Linjelærer KRIK, 80% vikariat 01.08.2021 – 01.08.2022 med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist 09.05.2021
Se full utlysning på arbeidsplassen.no