Hva koster et år på Sagavoll?

Faste utgifter 2018/2019

 • Innmeldingsgebyr er kr 2.600,-
 • Enkeltrom pr. mnd: kr 8.800,-, for et helt år: kr 79.200,-.
 • Dobbeltrom pr. mnd: kr 8.200,-, for et helt år: kr 73.800,-.
 • Dette er utgifter til kost, losji og drift av skolen.
 • Rett etter skolestart betaler elevene inn kr 11.000,- som dekker utgifter til bøker, materiell, samt obligatoriske fellesturer (1 uke) og andre fellesutgifter.

Variable utgifter 2018/2019

I tillegg betaler elevene inn summen som står under hver av linjene. Dette antyder ca. utgifter på linja dette året. Vi tar forbehold om at disse prisene kan variere noe ut fra hva elever og lærere på linja blir enige om å gjøre.

Linjekostnader

Utgiftene på linjene varierer alt etter aktiviteter og utenlandstur. Kostnadene nedenfor er inkludert utenlandsturene, men det kan variere noe når året starter.

 • Kreativ Design kr. 26.000,-
 • FIX – Friluftsliv Extreme kr. 25.500,-
 • Villmark kr. 25.500,-
 • Safari kr. 34.000,- (pluss vaksiner og visum)
 • KRIK kr. 24.000,-
 • KRIK VS kr. 25.000,-
 • Musikk kr. 24.000,-
 • Dans Styrke Livsstil kr. 26.000,-
 • Global Cuba kr. 34.000,- (pluss vaksiner og visum)
 • Vokal+ kr. 24.000,-

Valgfagkostnader

Elevene betaler selv for de valgfagene de velger. Her vil prisene variere fra kr. 0,- til ca.kr. 500,- pr. valgfag. Det er fullt mulig å velge bare «gratis» valgfag.

Noen valgfag skiller seg fra andre i kostnad:

 • Telemarkskjøring ca. kr. 1.400,-
 • Hundekjøring ca. kr. 1.400,-
 • Solidaritetsprosjekt (Prosjekt Øst Afrika) ca. kr. 19.000,-
 • Golf ca. kr. 1.200,-
 • Sagavolls A-volleyball lag ca. kr. 2.000,-
 • London, Oxford, Lewis ca. kr. 8.000,-

Stipend og lån fra Lånekassen

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via Lånekassens nettside. Maks låneramme for 2017/2018 er kr 111.657,-, hvorav kr 44.662,- omgjøres til stipend ved fullført skoleår. I mars 2018 blir det klart hvor mye lån man kan få for 2018/2019. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon.