Skolen

Hva koster det?

På Sagavoll koster et skoleår mellom 126.400 og 142.400. Dette dekker utgifter til kost og losji, linjeutgifter (inkl. utenlandstur), innmeldingspenger, felleskostnader og skoleturer.

Faste utgifter 2022/2023

Innmeldingsgebyr
3.100,-
Dobbeltrom pr. mnd. 9.200,-*
82.800,-
Enkeltrom pr. mnd. 9.800,-*
88.200,-
Materiell/turer/fellesutgifter**
14.000,-

*) Dette er utgifter til kost, losji og drift av skolen.
**) Rett etter skolestart betaler elevene inn kr. 14.000,- som dekker utgifter til bøker, materiell, samt obligatoriske fellesturer (1 uke) og andre fellesutgifter.

Variable utgifter 2022/2023

Linjeutgifter

Utgiftene på linjene varierer alt etter aktiviteter og utenlandstur.
Kostnadene nedenfor er inkludert utenlandsturene, men det kan variere noe når året starter. Vi tar forbehold om at disse prisene kan variere noe ut fra hva elever og lærere på linja blir enige om å gjøre.

KRIK Multisport
26.500,-
KRIK Volleyball og Flyt
27.000,-
Safari (vaksiner og visum kommer i tillegg)
42.500,-
Friluftsliv Villmark
27.500,-
FIX Friluftsliv Extreme
33.500,-
PULS: Dans & Trening
28.000,-
DIY - Do It Yourself
29.000,-
Musikk
28.000,-
Backpacker Sør-Amerika
42.500,-

Valgfag

På Sagavoll har vi fire valgfagsperioder i løpet av året. Du må velge flere valgfag i hver periode. En uke i midten av november og mars har vi valgfagsuke, da har du samme fag hele uka.

Hvorfor valgfag?

Vi tror at de gir både lærer og elever mulighet til å utfolde seg faglig i emner de synes er interessante. Ved valgfagsystemet ønsker vi at elevene våre skal kunne komponere en timeplan som gir et lærerikt og spennende år med god variasjon og fordypning.

Pris

Du betaler for leie av utstyr, leie av steder, transport, materialer, eventuelt eksterne instruktører etc. Valgfagene varierer i pris, fra 0,- til ca. 2.000,-.

Stipend og lån fra Lånekassen

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside.
Maks låneramme for 2022/2023 er kr. 114.870,-, hvorav kr 45.948,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår.