Skolen

Hva koster det?

På Sagavoll koster et skoleår mellom 130.200 og 166.100 kr. 

Dette dekker utgifter til kost og losji, linjekostnader inkl. studieturer, innmeldingspenger, felleskostnader og fellesturer.

Faste utgifter 2024/2025

Innmeldingsgebyr
3.200,-
Dobbeltrom pr. mnd. 10.000,-*
90.000,-
Enkeltrom pr. mnd. 10.600,-*
95.400,-
Materiell/turer/fellesutgifter**
15.000,-

*) Dette er utgifter til kost, losji og drift av skolen. Endringer av priser kan komme i løpet av 2023.
**) Rett etter skolestart betaler elevene inn kr. 15.000,- som dekker utgifter til bøker, materiell, samt obligatoriske fellesturer (1 uke) og andre fellesutgifter.

Variable utgifter 2024/2025

Linjeutgifter

Utgiftene på linjene varierer alt etter aktiviteter og utenlandstur.
Kostnadene nedenfor er inkludert utenlandsturene, men det kan variere noe når året starter. Vi tar forbehold om at disse prisene kan variere noe ut fra hva elever og lærere på linja blir enige om å gjøre.

KRIK Multisport
32.000,-
KRIK Volleyball og Flyt
33.000,-
Safari (vaksiner og visum kommer i tillegg)
52.500,-
Friluftsliv Ekstremsport
37.000,-
Backpacker Sør-Amerika
52.500,-
Backpackrail Asia
50.000,-

Valgfag

På Sagavoll har vi fire valgfagsperioder i løpet av året. Du må velge flere valgfag i hver periode. En uke i midten av november og mars har vi valgfagsuke, da har du samme fag hele uka.

Hvorfor valgfag?

Vi tror at de gir både lærer og elever mulighet til å utfolde seg faglig i emner de synes er interessante. Ved valgfagsystemet ønsker vi at elevene våre skal kunne komponere en timeplan som gir et lærerikt og spennende år med god variasjon og fordypning.

Pris

Du betaler for leie av utstyr, leie av steder, transport, materialer, eventuelt eksterne instruktører etc. Valgfagene varierer i pris, fra 0,- til ca. 2.000,-.

Stipend og lån fra Lånekassen

*) Vi tar forbehold om endringer i valutakurser. Eventuelle vaksiner og visum kommer i tillegg.
**) Tillegg for enkeltrom: kr. 5.400,-

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside. Maks låneramme for 2024/2025 er kr. 137.907,-, hvorav kr 55.163,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon.