Skolen

Hva koster det?

På Sagavoll koster et skoleår mellom 123.500 og 157.900. Dette dekker utgifter til kost og losji, linjeutgifter (inkl. utenlandstur), innmeldingspenger, felleskostnader og skoleturer.

Faste utgifter 2023/2024

Innmeldingsgebyr
3.100,-
Dobbeltrom pr. mnd. 9.600,-*
86.400,-
Enkeltrom pr. mnd. 10.200,-*
91.800,-
Materiell/turer/fellesutgifter**
14.000,-

*) Dette er utgifter til kost, losji og drift av skolen. Endringer av priser kan komme i løpet av 2022.
**) Rett etter skolestart betaler elevene inn kr. 14.000,- som dekker utgifter til bøker, materiell, samt obligatoriske fellesturer (1 uke) og andre fellesutgifter.

Variable utgifter 2023/2024

Linjeutgifter

Utgiftene på linjene varierer alt etter aktiviteter og utenlandstur.
Kostnadene nedenfor er inkludert utenlandsturene, men det kan variere noe når året starter. Vi tar forbehold om at disse prisene kan variere noe ut fra hva elever og lærere på linja blir enige om å gjøre.

KRIK Multisport
27.500,-
KRIK Volleyball og Flyt
28.000,-
Safari (vaksiner og visum kommer i tillegg)
45.000,-
FIX Friluftsliv Extreme
35.000,-
KRIK Dans & Trening
30.000,-
Klær, design og håndverk
29.000,-
Musikk & Studio
30.000,-
Backpacker Sør-Amerika
49.000,-

Valgfag

På Sagavoll har vi fire valgfagsperioder i løpet av året. Du må velge flere valgfag i hver periode. En uke i midten av november og mars har vi valgfagsuke, da har du samme fag hele uka.

Hvorfor valgfag?

Vi tror at de gir både lærer og elever mulighet til å utfolde seg faglig i emner de synes er interessante. Ved valgfagsystemet ønsker vi at elevene våre skal kunne komponere en timeplan som gir et lærerikt og spennende år med god variasjon og fordypning.

Pris

Du betaler for leie av utstyr, leie av steder, transport, materialer, eventuelt eksterne instruktører etc. Valgfagene varierer i pris, fra 0,- til ca. 2.000,-.

Stipend og lån fra Lånekassen

*) Vi tar forbehold om endringer i valutakurser. Eventuelle vaksiner og visum kommer i tillegg.
**) Tillegg for enkeltrom: kr. 5.400,-

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside. Maks låneramme for 2023/2024 er kr. 125.370,-, hvorav kr 50.148,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår. I mars 2024 blir det klart hvor mye lån man kan få for 2024/2025. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon.