Skolen

Om Sagavoll

Sagavoll folkehøgskole er Norges første kristne folkehøgskole, og ble stiftet i 1893 av Asbjørn Knutsen. 

Skolen ligger vakkert til i bygda Gvarv, i Midt-Telemark kommune, i fine Telemark. 

Her er kort vei til skog, fjell og vann, og skolen ligger på et koselig tun. 

Ant. elever
125 stk
Fra Oslo
150 km

Vår visjon:

Vi vil se ungdom som blomstrer i et fellesskap, med en himmel over livet.

 

På Sagavoll vil du møte et personal som har et kristent livssyn. Vi ønsker å formidle medmenneskelighet og nestekjærlighet. Her skal elevene oppleve et trygt og levende fellesskap, hvor alle kan føle seg inkludert og akseptert, uansett tro og livssyn. 

Folkehøgskole er verdens frieste skole, helt uten karakterpress. Her skal ungdom få vokse og utvikle seg, og være med å skape gode relasjoner. 

Vi er kjent for å ha et stort kristen fellesskap blant elevene. På Sagavoll har vi frivillige kristne møter, lovsangskvelder, bibelgrupper, samtalekvelder og undervisning i ulike kristendomsfag. Om du er kristen ønsker vi å legge til rette for at du skal få vokse i egne tro og lære mer om andres. 

Vi ønsker å se, inspirere og veilede elevene våre.  

OPPTAK
Folkehøgskoler har ingen søknadsfrist – opptaket starter 1.februar hvert år, og vi tar opp elever frem til skolestart i august, eller til linjene er fulle. Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn, så det kan lønne seg å søke tidlig. Det er mulig å søke allerede fra 1.oktober. Kjønnsfordeling på linjene og den totale elevmassens sammensetning vil kunne ha betydning for opptaket.

Vi kan ta opp søkere før 1. februar dersom du trenger støtte fra NAV for å kunne gå på folkehøgskole, eller du trenger visum til Norge. Er du dansk og trenger svar for å kunne søke på “Højskolestipend” kan vi også ta deg opp før 1.februar. 

Søkere som trenger avklaring på grunn av tilbud/svarfrist fra andre skoleslag enn folkehøgskole (for eksempel bibelskoler) har vi også mulighet til å ta opp før 1.februar. 

Opptakskriterier: 
– Fullstendig utfylt søknad
– Alder (18 års grense – men du kan fylle 18 år ila skoleåret)
– Motivasjon 
Vi ønsker også at du legger ved vitnemål ved søknaden din. 

Søk her! 

 

 

Sagavoll folkehøgskole er en selveiende stiftelse. Følgende organisasjoner er representert i stiftelsesstyret og skolestyret:

Sagavoll elevlag
KRIK – Kristen Idrettskontakt
KFUK/KFUM
Normisjon

Elever ved Krik i gymsal
Les mer om skolen
Tidligere elever

En hverdag på Sagavoll kunne bestå av telemark i bakken, baking på kjøkkenet eller gode samtaler om viktige temaer i F-salen. Jeg så takknemlig for alle de gode menneskene jeg har rundt meg i dag, som jeg kommer til å ha resten av livet - takket være Sagavoll. Et år på folkehøgskole er så mye mer enn et år.  

Kamilla Berge
Safari | 2019