Ansatte

Martha Bjelland Bø

Fungerende rektor

E-post

martha@sagavoll.no

Utdannelse

Faglærer i praktiske og estetiske fag samt en årsenhet tegning/bilde og en årsenhet keramikk. Er også utdannet hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri.

Underviser i

Jeg er blitt utrolig glad i elevkontakten en får gjennom det å være lærer på folkehøgskole. Alle de fine menneskemøtene er perlene i hverdagen. Ellers er det fantastisk å se elever blomstre i kreativt arbeid!