Hva koster et år på Sagavoll?

Faste utgifter 2021/2022

 • Innmeldingsgebyr er kr. 3.000,-
 • Dobbeltrom per måned: kr. 9.000,-, for et helt år: kr. 81.000,-.
 • Enkeltrom per måned: kr. 9.600,-, for et helt år: kr. 86.400,-.
 • Dette er utgifter til kost, losji og drift av skolen.
 • Rett etter skolestart betaler elevene inn kr. 12.000,- som dekker utgifter til bøker, materiell, samt obligatoriske fellesturer (1 uke) og andre fellesutgifter.

Variable utgifter 2021/2022

I tillegg betaler elevene inn summen som står under hver av linjene. Dette antyder ca. utgifter på linja dette året. Vi tar forbehold om at disse prisene kan variere noe ut fra hva elever og lærere på linja blir enige om å gjøre.

Linjekostnader

Utgiftene på linjene varierer alt etter aktiviteter og utenlandstur. Kostnadene nedenfor er inkludert utenlandsturene, men det kan variere noe når året starter.

 • DIY kr. 29.000,-
 • FIX – Friluftsliv Extreme kr. 32.000,-
 • Villmark kr. 27.000,-
 • Safari kr. 41.000,- (pluss vaksiner og visum)
 • KRIK Multisport kr. 24.500,-
 • KRIK Volleyball og Flyt kr. 26.000,-
 • Dans Styrke Livsstil kr. 28.000,-
 • Musikk kr. 27.500 ,-
 • Checklist Norge kr. 35.000,-

Valgfagkostnader

Elevene betaler selv for de valgfagene de velger. Her vil prisene variere fra kr. 0,- til ca.kr. 500,- pr. valgfag. Det er fullt mulig å velge bare «gratis» valgfag.

Noen valgfag skiller seg fra andre i kostnad:

 • Telemarkskjøring ca. kr. 1.500,-
 • Hundekjøring ca. kr. 1.400,-
 • Solidaritetsprosjekt (Prosjekt Øst-Asia) ca. kr. 19.000,-
 • Golf ca. kr. 1.200,-
 • Longboard kr. 1.500 ,-
 • Sagavolls A-volleyball lag ca. kr. 2.000,-
 • London, Oxford, Lewis ca. kr. 9.000,-

Stipend og lån fra Lånekassen

Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside. Maks låneramme for 2021/2022 er kr. 112.290,-, hvorav kr 44.916,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår.